Perfil

Fecha de registro: 31 oct 2022

Sobre...


cryptopia geld terug


Voormalige Cryptopia medewerker pleit schuldig aan het stelen van crypto | Invezz

Daar geef je de aankoopprijs in & de hoeveelheid

VE01.03, pagina 700036, achtste alinea.

VE01.01, pagina 70002, tiende alinea onder ‘sociaal verhoor’.

">83 Het aantal gebruikers wordt ondersteund door de chatgesprekken, waaruit onder meer blijkt dat Coinhouse volgens verdachte op 18 februari 2018 26.000 leden had.<a href="#_f137c24f-9c4c-453f-8390-78c4eaffee2b" title="

-

autoClose: 0,

AH151, pagina 20001444.

Cryptopia. Dezember 2020.,zitiert nach cryptopia.co.nz. Abgerufen am 22.01.2021

Deze extra pincode is minder veilig dan 2FA via een app, maar zeker niet verkeerd. Wanneer je naar instellingen gaat, kun je aanklikken waarvoor je de pincode wilt gebruiken. Je kunt dit naar eigen wens aanpassen.

Virtuele valuta (met een minimale totaalwaarde van € 69.086,35)

3.2.2

3.3

-

de prijs/koers van MALC, USA Coin, EuropeUnited, Paris, GET, Tulipmania, UK Coin, SIPS, Lepen, SLCO, ERSO, DSE en CRUR te beïnvloeden door zelf (als dan niet met behulp van een sofwareprogramma/bot) aan-en verkooporders te plaatsen op verschillende handelsplaatsen, het zelf daadwerkelijk aan- en verkopen van de eerder genoemde altcoins teneinde handelsvolume te creëren en hiermee invloed uit te oefenen op de koers van MALC, USA Coin, EuropeUnited, Paris, GET, Tulipmania, UK Coin, SIPS, Lepen, SLCO, ERSO, DSE en CRUR, waardoor het beeld ontstaat van altcoins waarin veel wordt gehandeld en hierdoor trachten personen te bewegen tot het doen van investeringen in MALC, USA Coin, EuropeUnited, Paris, GET, Tulipmania, UK Coin, SIPS, Lepen, SLCO, ERSO, DSE en CRUR,

Wanneer er een verkoper is, krijg je je DGB direct bij ‘balances'

Uit voornoemde bewijsmiddelen blijkt dat verdachte en anderen via Twitter-accounts en fora promotieteksten hebben geuit over de altcoins van verdachte. De rechtbank wordt gesterkt in haar conclusie omdat een (reguliere) investeerder op geen enkele wijze een belang heeft om promotieteksten te uiten over voor hen waardeloze coins. Het zijn immers enkel verdachte en/of een mededader die hier enig financieel belang bij kunnen hebben.De rechtbank stelt op basis van het voorgaande vast dat verdachte samen met [medeverdachte 2] en een andere persoon; namelijk ‘ [naam 12] ’, Twitter-accounts heeft aangemaakt en/of promotieteksten heeft verspreid ten behoeve van de altcoins MALC, USA Coin, EuropeUnited, Paris, GET, Tulipmania, UK Coin, SIPS, Lepen, SLCO, ERSO, DSE en CRUR om personen proberen te bewegen tot het doen van investeringen in de hiervoor genoemde altcoins.

Voordat je kunt starten met de handel in cryptovaluta is het noodzakelijk een storting te doen. Het makkelijkste is dat je bitcoin(s) verstuurd naar je cryptopia account. Immers, bitcoin is nodig om andere cryptovaluta te kunnen aanschaffen.

De vordering van de benadeelde partij [aangever 2]

Deze rewards worden in volledige willekeur uitgekeerd, dus je moet er een beetje geluk mee hebben.

Listige kunstgrepen

7.4.3

een of meer personen heeft bewogen tot de afgifte van geld en/of van enig goed en/of gegevens te weten; enige hoeveelheid bitcoin en/of litecoin en/of electra en/of x8 en/of eco althans een of meer virtuele valuta (met een minimale totaalwaarde van € 125.493,--) en/of de afgifte van (een afbeelding van) van hun legitimatiebewijs door - zakelijk weergegeven –

">151 Bij het listen van de altcoin Tulipmania op de handelsplaats NovaExchange had verdachte bovendien aangegeven dat er 2 miljard coins in omloop zouden zijn, terwijl hij er zelf al bijna 20 miljard had gemined vóórdat de cryptovaluta publiekelijk werd.<a href="#_5576d6fd-4e59-4eb3-a8e9-39f740adea35" title="

Digitale activa zoals Bitcoin of Ethereum kunnen worden verhandeld op beurzen.(Beeldbron: WorldSpectrum / pixabay.com)

Feit 6: Diefstal van stroom in Zaandam - vrijspraak

Registreren bij CryptopiaDeze gegevens vul je naar waarheid in en klikt vervolgens op register. Binnen enkele secondes ontvang je een e-mailbericht in de inbox van het opgegeven e-mail adres. Je klikt vervolgens in de link die je zit in het bericht en de aanmelding is voltooid. Klik vervolgens rechts boven op log in en vul je gegevens in.

">101 Verder heeft verdachte in een chatgesprek op 26 april 2018 met ‘dariinternational’ geschreven dat de altcoin SIPS van hem is.<a href="#_0773b44f-6fb1-4db0-9bf3-c07fa8f7b924" title="

">202 Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard dat hij zijn vermogen heeft verdiend met de handel in cryptocurrency, met zijn Bitcoin ATM en de handel in auto’s en miners. Ook heeft hij verklaard dat hij zijn vermogen nimmer aan de Belastingdienst heeft gemeld.<a href="#_d398b41b-043c-4c7e-a739-791aaacb47a5" title="

[aangever 3] en [aangever 4] te bewegen tot het scannen van QR-codes, welke QR-codes door verdachte werden geproduceerd en waren voorzien van het Triodos-logo en waarbij werd gezegd dat door het scannen van de QR-code een betaling kon worden geannuleerd, en,

Ten aanzien van de feiten 1 tot en met 6

De rechtbank heeft onder 3.2.3.1 al geoordeeld dat er geenszins sprake is van een vormverzuim inhoudende dat met de opsporing of vervolging belaste ambtenaren ernstig inbreuk hebben gemaakt op beginselen van een behoorlijke procesorde zoals bedoeld in artikel 359a Sv. De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsman, voor zover dit strekt tot bewijsuitsluiting of anderszins, in al zijn onderdelen.

3.

een cryptohandelsplaats/exchange genaamd [website 1] op te zetten en zich op deze wijze voor te doen als een bonafide facilitator van de handel in virtuele valuta en zijnde een reguliere handelsplaats voor virtuele valuta, en,

pumpen

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:

7

">33

De rechtbank overweegt tenslotte dat de officier van justitie ter terechtzitting van 11 januari 2022 desgevraagd uitdrukkelijk bevestigd heeft dat ten aanzien van al het overige beslag geldt dat er sprake is van conservatoir beslag in de zin van artikel 94a Sv. De rechtbank is van oordeel dat zij dan ook in zoverre geen beslissing over het beslag kan geven, ook niet op de specifiek door de raadsman benoemde gouden ketting, omdat op conservatoir gelegd beslag geen beslissing bij einduitspraak in de strafzaak mogelijk is.

De straf

1) de in beslag genomen de Bitcoin ATM;

Laatst bijgewerkt: 21-09-2021

Geen redenen voor schorsing van de vervolging

het kopiëren en aanpassen van (de broncode van) een bestaande virtuele valuta en het creëren van de nieuwe virtuele valuta (altcoin zoals MALC, USA Coin, EuropeUnited, Paris, GET, Tulipmania, UK Coin, SIPS, Lepen, SLCO, ERSO, DSE en CRUR), en,

Uit de feiten en omstandigheden volgt dat verdachte in de periode van 1 januari 2020 tot en met 20 mei 2021 aanzienlijke hoeveelheden contant geld op zijn bankrekeningen heeft gestort. Het gaat in totaal om een geldbedrag van € 973.030,--, waarbij gebruik is gemaakt van coupures van € 200,-- en € 500,--. De Belastingdienst is echter op geen enkele wijze via de aangifte Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting van het vermogen van verdachte op de hoogte gesteld. Gelet hierop is er sprake van meerdere zogenoemde witwastypologieën. Het vermoeden van witwassen is naar het oordeel van de rechtbank dan ook gerechtvaardigd.

Na het ingeven van de zoekterm, verschijnt DGB

AH186, pagina 20001574, fragment 3.

">158 Op 27 juni 2017 schrijft ‘ [naam 12] ’ aan verdachte: ‘Zolang prijs redelijk op pijl blijft gaan ze wel omhoog met hun orders. Pumpen is veel werk, weet er alles van’, waarop verdachte reageert: ‘Ja, en ik laat die bot gewoon draaien hé.’.<a href="#_01aea572-871b-4e10-9414-6173296cf0b3" title="

Op 19 maart 2021 heeft de Triodos-bank aangifte gedaan van – kort gezegd – oplichting.<a href="#_2cfd4c03-662e-4972-aee3-f0eec3fb4eb6" title="

Cryptocurrency beurzen, zoals Cryptopia, zijn online platforms waar je anoniem het ene type digitale activa (zoals Bitcoin) voor het andere (zoals Ethereum) kunt ruilen. Dit gebeurt via een ’trading pair’, wat in wezen de markt tussen de twee activa is waarmee gebruikers het ene voor het andere kunnen ruilen. Daarom zijn ze ook een aantrekkelijk investeringsmiddel onder beleggers.

hij in de periode van 1 januari 2017 tot en met 20 mei 2021 in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander (telkens) met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen meer personen heeft bewogen tot de afgifte van enig goed door - zakelijk weergegeven -

Marktplaats bij Cryptopia

feit 1 primair, 2 en 3 telkens:

Feiten en omstandigheden

Een samenweefsel van verdichtsels

-

">97 Verder volgt uit een WhatsApp-gesprek op 8 april 2018 tussen verdachte en ‘ [naam 8] ’ dat verdachte zelf altcoins maakt en daar vervolgens een website achter hangt, want ‘dan lijkt alles legit’.<a href="#_ca690c5e-e0dd-4512-9c5c-b59670e590ed" title="

7.

DPG Media Privacy Gate

Ten aanzien van feit 7

AH091, pagina 20001076, fragment 54.

de prijs/koers van MALC en/of USA Coin en/of EuropeUnited en/of Paris en/of GET en/of Tulipmania en/of UK Coin en/of SIPS en/of Lepen en/of SLCO en/of ERSO en/of DSE en/of CRUR te beïnvloeden door zelf (als dan niet met behulp van een sofwareprogramma/bot) plaatsen van aan-en verkooporders op verschillende handelsplaatsen en/of het zelf daadwerkelijk aan- en verkopen van de eerder genoemde altcoin(s) teneinde handelsvolume te creëren en/of hiermee invloed uit te oefenen op de koers van MALC en/of USA Coin en/of EuropeUnited en/of Paris en/of GET en/of Tulipmania en/of UK Coin en/of SIPS en/of Lepen en/of SLCO en/of ERSO en/of DSE en/of CRUR, waardoor het beeld ontstaat van (een) altcoin(s) waarin veel wordt gehandeld en hierdoor trachten één of meer personen te bewegen tot het doen van investeringen in MALC en/of USA Coin en/of EuropeUnited en/of Paris en/of GET en/of Tulipmania en/of UK Coin en/of SIPS en/of Lepen en/of SLCO en/of ERSO en/of DSE en/of CRUR

het onjuist/niet/niet volledig vermelden van het aantal door verdachte reeds gemaakte/geminede altcoins (waaronder MALC, USA Coin, EuropeUnited, Paris, GET, Tulipmania, UK Coin, SIPS, Lepen, SLCO, ERSO, DSE en CRUR) waardoor verdachte(n) in staat is/zijn de prijs/koers van deze altcoins te beïnvloeden, en

Bij andere exchanges heb je daar een extra app voor nodig. Cryptopia heeft het simpel gehouden. Tijdens het inloggen wordt er om een e-mailadres en een wachtwoord gevraagd. De volgende stap is de gekozen pincode.

De rechtbank komt tot een bewezenverklaring van het onder 1 primair ten laste gelegde ‘medeplegen van oplichting’ op grond van de hierna genoemde bewijsmiddelen.<a href="#_232d7cd2-e9da-435b-ad06-0e0c53c7d7bf" title="

Ze kunnen gekocht en verkocht worden op een uitwisselingsplatform, zoals Cryptopia, en gebruikers hebben de mogelijkheid anoniem te blijven.

">47 Diezelfde gegevens van [aangever 5] zijn ook gebruikt voor de domeinnaamregistratie van [website 1] .<a href="#_b6257a4c-51dc-4173-b146-0ba7cc146063" title="

bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [aangever 3] en/of [aangever 4] althans één of meer anderen (telkens) heeft/hebben bewogen tot de afgifte van geld en/of enig goed, door - zakelijk weergegeven -

">178

">36 Volgens [medeverdachte 1] was van meet af aan het doel dat verdachte en hij geld met [website 1] zouden verdienen met transaction fees.<a href="#_52608c19-7c08-45d8-8552-8acfce214164" title="

Daar geef je de aankoopprijs in &amp; de hoeveelheid

het misdrijf: van het plegen van witwassen een gewoonte maken;

AH435, pagina 20002862, tweede alinea onder ‘aanleiding’. ">173

Rewards &amp; marktplaats bij Cryptopia

-

In de timeline zie je een grafiek met candlesticks. De hoogte van deze ‘sticks’ zegt iets over de koerswaarde in het aangegeven tijdsbestek (en niet over de hoeveelheid gehandelde LINDA’s).

AH360, pagina 20002561, vierde alinea, en pagina 20002562, zesde alinea.

">42 Verdachte en [medeverdachte 1] hebben voor [website 1] gebruik gemaakt van zo’n bot. Hiermee hebben ze handelsvolume gecreëerd. Op 25 september 2017 stuurt [medeverdachte 1] aan verdachte: ‘Het lijkt dan alsof er 1.000 mensen aan het traden zijn’.<a href="#_befde5f2-e891-4bac-9cc7-2f06ad52ca39" title="

[medeverdachte 1] verklaarde dat de domeinnaam [website 1] door hem op [website 13] is geregistreerd.<a href="#_1186eb08-1e9f-440e-a189-859d38107529" title="

Verdachte heeft géén concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring afgelegd over de herkomst van de voorwerpen. Hij heeft immers verklaard dat hij geen onderzoek doet naar de herkomst van de gelden. Omdat het procesdossier evenmin een aanwijzing oplevert voor een mogelijke legale herkomst van de voorwerpen, is de rechtbank van oordeel dat onder deze omstandigheden met voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat de (virtuele) valuta met een totale waarde van in totaal € 205.290,-- een legale herkomst heeft. De enige aanvaardbare verklaring is dat die (virtuele) valuta een criminele herkomst hebben. De zinsnede ‘dat die voorwerpen geheel of gedeeltelijk – onmiddellijk of middellijk – afkomstig waren uit enig misdrijf’ kan dan ook worden bewezen. op [website 11] -pagina’s, internetfora en social media ten aanzien van MALC, USA Coin, EuropeUnited, Paris, GET, Tulipmania, UK Coin, SIPS, Lepen, SLCO, ERSO, DSE en CRUR) onjuiste informatie te verstrekken over het aantal altcoins dat beschikbaar is op de (virtuele) valutamarkt waardoor personen worden bewogen tot het aankopen van altcoins tegen een (aanzienlijk) hogere prijs, en,

1

Sindsdien heeft Cryptopia in de VS faillissement en “urgent interim relief” aangevraagd. Faillissementscurator Grant Thornton zegt dat de verhuizing een poging is om Cryptopia’s informatie te bewaren, die nu opgeslagen en gehost wordt op servers die geëxploiteerd worden door een in Arizona gevestigd bedrijf.

3

">104 Hij schrijft zelf de codes voor een nieuwe altcoin, dus ‘eigenlijk maak ik zelf altcoins’, schrijft hij in een WhatsApp-gesprek met ‘ [naam 8] ’ op 8 april 2018.<a href="#_3605f998-75d5-4dfe-af87-594f4140a48f" title="

">129 De in de chatberichten door verdachte gedane uitspraken worden hiermee bevestigd.De rechtbank stelt op basis van het voorgaande vast dat verdachte op [website 11] -pagina’s, internetfora en social media over de altcoins MALC, USA Coin, EuropeUnited, Paris, GET, Tulipmania, UK Coin, SIPS, Lepen, SLCO, ERSO, DSE en CRUR onjuiste informatie heeft verstrekt over het aantal beschikbare altcoins op de (virtuele) valutamarkt waardoor personen werden bewogen tot het aankopen van altcoins tegen een (aanzienlijk) hogere prijs. AH321, pagina 20002296, fragment 51.

De (virtuele) valuta hebben een criminele herkomst

High is de hoogste koers in Bitcoin gedurende deze candle (staaf).

">207 De hoofdzekeringen waren verzwaard, waardoor er meer vermogen beschikbaar is dan contractueel was overeengekomen.<a href="#_1fa7e66f-5f42-4181-bda9-16742621f6ac" title="

de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding, de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, en/of heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op die voorwerpen waren, en/of heeft verborgen en/of verhuld wie die voorwerpen voorhanden hebben gehad en/of heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet en of gebruik heeft gemaakt terwijl hij wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden, dat die voorwerpen geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

">7 Bovendien bleek uit onderzoek in de politiesystemen op 14 november 2019 dat een warmtemeting op het woonadres van verdachte op 12 juni 2013 een positief resultaat had.

feit 7: op 20 april 2020 in Deventer stroom heeft gestolen door middel van verbreking.

De rechtbank overweegt dat op basis van het voorgaande het onjuist/niet dan wel niet volledig vermelden van het aantal door verdachte al gemaakte/geminede altcoins onderdeel was van de werkwijze van verdachte. Dit geldt ook voor de overige door verdachte gecreëerde altcoins. De rechtbank stelt op basis van het voorgaande vast dat verdachte de gegevens over het aantal door hem reeds gemaakte/geminede altcoins (waaronder MALC, USA Coin, EuropeUnited, Paris, GET, Tulipmania, UK Coin, SIPS, Lepen, SLCO, ERSO, DSE en CRUR) onjuist/niet/niet volledig heeft vermeld waardoor verdachte en/of zijn mededader(s) in staat was/waren om de prijs/koers van deze altcoins te beïnvloeden.

AH332, pagina’s 20002459 tot en met 20002465, de fragmenten 1 tot en met 9.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2020 tot en met 20 mei 2021 te Deventer, althans in Nederland, (van) voorwerpen, te weten (van) een (groot) aantal (virtuele) valuta, met een totale waarde van in totaal (ten minste) € 205.290,--, te weten,

AH186, pagina 20001603, fragment 1.

">203

8.2

4.

Het is daarom goed om vooraf reviews van exchanges te lezen, zodat je op de hoogte bent van de betrouwbaarheid. Er zijn verschillende onderdelen waarop exchanges beoordeeld kunnen worden, namelijk: betaalmethoden, service, handelskosten, aanbod en gebruiksvriendelijkheid van het platform. Al deze factoren bepalen samen de betrouwbaarheid van een handelsplatform. Lees als voorbeeld onze Bitvavo review en Binance review, twee grote en bekende exchanges.

De rechtbank houdt er rekening mee dat het een feit van algemene bekendheid is dat er géén centraal orgaan is die persoonsgegevens koppelt aan transacties, waardoor het onmogelijk is om individuele investeerders te koppelen aan een door verdachte verhandelde altcoin. Hoewel een transactie wél naar een wallet herleid kan worden, is aan die wallet – vanwege het basisprincipe van anonimiteit zoals dit geldt bij de wereldwijde handel in cryptocurrency’s – niet zonder meer aan een persoon te koppelen. Verdachte was zich hiervan bewust. Toen exchanges hun regels aanscherpten om fraude te voorkopen, ging verdachte immers bewust op zoek naar kleinere exchanges waar hij zijn persoonsgegevens niet hoefde af te geven.<a href="#_e6926415-9ebb-41dc-9947-11a6dbb63090" title="

AH088, pagina 2000960, fragment 5.

AH186, pagina 20001590.

AH091, pagina 20001060, fragment 30.

">148 Kortom, verdachte heeft, zoals hij het zelf schrijft, ‘coins gemaakt en deze op een exchange geknald’.<a href="#_f85421a0-9368-4efb-b95f-f2ac71108b91" title="

AH091, pagina 20001051, fragmenten 14 en 18.

">11Als er vooraf sprake zou zijn van een vermoeden van een meer dan beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer waardoor strijd met artikel 8 EVRM zou kunnen ontstaan, is instemming van de officier van justitie of de rechter-commissaris vereist. Van een dergelijke situatie is geen sprake. De laptop is aangetroffen in een bedrijfsmatige omgeving, waarna onderzoek is gedaan naar gegevens betreffende het geconstateerde strafbare feit (diefstal van stroom). Bij dat onderzoek zijn gegevens gevonden die betrekking hadden op de diefstal van stroom. Vervolgens zijn bij dat onderzoek vele chatgesprekken gevonden die betrekking hadden op het gebruik van de aangetroffen mining-computers en de bijbehorende handel die plaatsvond met cryptocurrency. Hierbij werd geconstateerd dat er sprake was van andere strafbare feiten. Onder die omstandigheden kan niet gesproken worden van een zodanige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer dat er strijd is ontstaan met artikel 8 van het EVRM. Het opslaan en vastleggen van de gegevens op de laptop was dus rechtmatig. De rechtbank verwerpt in zoverre het verweer van de raadsman.2FA bij Cryptopia

De altcoins MALC, USA Coin, EuropeUnited, Paris, GET, Tulipmania, UK Coin, SIPS, Lepen, SLCO, ERSO, DSE en CRUR zijn door verdachte gecreëerd. In de mailbox van het e-mailadres [mailadres 2] zijn immers diverse e-mails aangetroffen over het listen van cryptovaluta in de periode van 14 juni 2017 tot en met 25 september 2019, die onder meer betrekking hebben op de altcoins DSE en CRUR.<a href="#_28dbecc1-f600-4010-a211-9a27e75e9053" title="

">162 Hoewel het procesdossier geen aangiften bevat van gedupeerde investeerders, is de rechtbank op basis van de hiervoor genoemde bewijsmiddelen van oordeel dat het niet anders kan dan dat de investeerders onder invloed van een onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot de cryptovaluta, het handelsvolume daarvan en de door verdachte beïnvloede koers van die cryptocurrency’s zijn overgegaan tot de koop van of de afgifte van hun virtuele valuta. Het handelen in cryptocurrency’s veronderstelt immers de betrokkenheid van meerdere personen. Van deze betrokkenheid blijkt ook uit de berichtgeving op social media over de altcoins: er wordt gesproken over een scam.<a href="#_d2818b5c-e7fc-4b58-9cce-13892d247f9e" title="

Uit het procesdossier blijkt dat er geen personen in het pand aanwezig waren. Op de eerste verdieping troffen de verbalisanten meerdere soorten computerapparatuur aan, waarbij op sommige apparatuur ‘antminer’ stond geschreven. Het vermoeden rees dat er sprake was van het minen van Bitcoins of andere cryptocurrency’s. Daarnaast namen de verbalisanten in de meterkast waar dat er met stroom was gerommeld. Een medewerker van Enexis constateerde vervolgens dat er sprake was van diefstal van stroom.<a href="#_82a4fbc5-c088-4007-8b64-c461327a837f" title="

Cryptopia is weer in het nieuws gekomen omdat op 15 mei 2019 (in principe vier maanden sinds de eerste hack) Cryptopia aankondigde dat het in liquidatie ging. Alle handel werd toen opgeschort en activa kunnen niet meer gestort of opgenomen worden. (6)

2) de benadeelde partij [aangever 2]

">152 Verder heeft verdachte bij Tulipmania in de walletsoftware gebruik gemaakt van een beperkte block explorer.<a href="#_2acbbfba-8562-4522-8696-c5d910319484" title="

De raadsman heeft – overeenkomstig een overgelegde pleitnotitie – bepleit dat verdachte van het onder 1 primair, 1 subsidiair, 2, 3, 4, 5 en 6 ten laste gelegde moet worden vrijgesproken. Ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde heeft de raadsman primair het hiervoor onder 3.2.1 weergegeven verweer herhaald, gevolgd door de conclusie dat dit tot bewijsuitsluiting en tot vrijspraak moet leiden. Subsidiair heeft de raadsman onder meer betoogd dat de door verdachte gedane uitlatingen in de chatgesprekken niet strafbaar zijn, omdat er sprake is van vrijwillige terugtred dan wel grootspraak of humor. Vervolgens heeft de raadsman geschetst dat het alternatieve scenario van een hack van [website 1] niet uitgesloten en niet onwaarschijnlijk is. Meer subsidiair heeft de raadsman bepleit dat de gedragingen van verdachte niet als oplichting, dan wel verduistering, te kwalificeren zijn. Ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde heeft de raadsman eveneens primair het hiervoor onder 3.2.1 weergegeven verweer herhaald, gevolgd door de conclusie dat dit tot bewijsuitsluiting en tot vrijspraak moet leiden. Subsidiair heeft de raadsman betoogd dat er geen sprake is van oplichting, nu niet voldaan is aan het aannemen van een valse naam of valse hoedanigheid. Ook is er volgens de raadsman geen sprake van listige kunstgrepen en het oogmerk op bevoordelen. Ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde heeft de raadsman bepleit dat er geen sprake is van oplichting door verdachte. De raadsman heeft daartoe aangevoerd dat verdachte niemand heeft bewogen tot afgifte van enig goed en er geen bevoordeling is geweest. Verdachte is zelf slachtoffer geworden van oplichting.Ten aanzien van het onder 4 ten laste gelegde heeft de raadsman primair betoogd dat er geen sprake is van (gewoonte)witwassen door verdachte, omdat verdachte zich bezig heeft gehouden met legitieme en toelaatbare vormen van cryptohandel en er daarom niet voldaan is aan het vereiste afkomstig uit enig misdrijf. Subsidiair heeft de raadsman bepleit dat de ten laste gelegde periode onjuist is (gelet op de door verdachte aangevraagde registratie bij De Nederlandsche Bank) en dat vanwege deze kortere periode er geen sprake is van een aanzienlijk bedrag van virtuele valuta zoals dit in de tenlastelegging staat vermeld. Daarbij heeft de raadsman ook gewezen op de vermengingsleer.

Cryptocurrency beurzen komen en gaan, en het is bijna onvermijdelijk dat een beurs op een bepaald moment gehackt wordt.

De rechtbank stelt op basis van het voorgaande vast dat meerdere personen door listige kunstgrepen en het aannemen van een valse hoedanigheid zijn bewogen tot de afgifte van ‘enig goed’, namelijk virtuele valuta, te weten 261,4075 Bitcoins (omgerekend een bedrag van ongeveer € 1.034.263,59).- Oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling, de periode &amp; medeplegen

Ga naar ‘exchange' in het hoofdmenu

Zowel verdachte als [medeverdachte 2] hebben met genoemde oplichtingspraktijken fors geld verdiend. In diverse chatberichten wordt door verdachte en [medeverdachte 2] gesproken over de verdiensten van eigengemaakte coins en het pumpen en dumpen hiervan. Uit de Slack-chats blijkt dat verdachte de altcoins maakt, beheert en de winst in Bitcoin verdeelt. Hij bewaart hiervoor een ‘potje’ met de opbrengsten tot aan de verdeling, waarover veelvuldig in de chatgesprekken wordt gesproken. Uit de chatberichten blijkt dat [medeverdachte 2] op meerdere data Bitcoins van verdachte heeft ontvangen.<a href="#_cb6754b7-0fc8-4d9a-82fb-b9737d8aeff0" title="

1.

Bewijs ">184 De rechtbank is dan ook van oordeel dat virtuele valuta vanwege hun eigenschappen strafrechtelijk gezien als ‘een voorwerp’ gekwalificeerd kunnen worden.

">92 Dit e-mailadres is in gebruik geweest bij verdachte.<a href="#_4b5b81f0-4ec0-428a-ae79-d3989247d1c7" title="

AH087, pagina’s 2000951 tot en met 2000953.

AH091, pagina 20001043, fragment 1, en pagina 20001045, fragment 4.

Dit bedrijf heeft naar verluidt zijn contract met Cryptopia opgezegd en eist een betaling van 2 miljoen dollar, wat de vrees aanwakkert dat het bedrijf kan besluiten Cryptopia’s gegevens te wissen als het niet betaald wordt.

- € 69.086,35) voorhanden gehad en omgezet, terwijl deze – onmiddellijk – uit enig misdrijf afkomstig waren. De rechtbank acht ten aanzien van het eerste gedachtestreepje eenvoudig witwassen wettig en overtuigend bewezen.

Fitch Rates Cryptocurrency. Abgerufen am 22.01.2021

De officier van justitie heeft betoogd dat er geen sprake is van een schending van het vertrouwensbeginsel. Het Openbaar Ministerie is ontvankelijk in de vervolging. Uit een tapgesprek blijkt dat verdachte helemaal niet van plan was om naar de OM-hoorzitting te komen.

de klanten niet te hebben ingelicht over het sluiten van de opnamefunctie van hun wallet/tegoeden in beheer bij [website 1] waardoor deze virtuele valuta van de klanten niet meer werden uitbetaald, en,

Het voorwaardelijk opzet &amp; verbergen/verhullen/omzetten

">102 Voorts volgt uit een Skype-gesprek van 28 september 2021 tussen verdachte en [medeverdachte 1] dat Paris, GET, UK Coin en USA Coin van verdachte zijn.<a href="#_0a28c089-45f2-49dc-b36f-c4db3cca67a5" title="

}" x-on:click.prevent="

De officier van justitie acht – overeenkomstig een overgelegd schriftelijk requisitoir – het onder 1 primair, 2 en 3 ten laste gelegde medeplegen van oplichting, het onder 4 ten laste gelegde gewoontewitwassen, het onder 5 ten laste gelegde medeplegen van gewoontewitwassen en de onder 6 en 7 ten laste gelegde diefstal van stroom wettig en overtuigend te bewijzen.Ten aanzien van het onder 1 primair ten laste gelegde heeft de officier van justitie subsidiair betoogd dat de periode van 4 april 2018 tot en met 5 augustus 2018 kan worden bewezen. Meer subsidiair acht de officier van justitie het onder 1 subsidiair ten laste gelegde medeplegen van verduistering wettig en overtuigend te bewijzen.Ten aanzien van het onder 5 ten laste gelegde heeft de officier van justitie subsidiair betoogd dat er ten aanzien van de gelden die afkomstig zijn uit de door verdachte onder feit 1 primair en feit 2 te bewijzen misdrijven sprake is van vermenging van vermogensbestanddelen die van misdrijf afkomstig zijn met vermogensbestanddelen die (mogelijk) een legale herkomst hebben. In dat geval kan volgens de officier van justitie bewezen worden verklaard dat het vermogen ‘gedeeltelijk’ van misdrijf afkomstig is.

10 De beslissingDe rechtbank:

">172

op fora en Twitter. Om meer investeerders te vinden, kan er reclame worden gemaakt voor de cryptovaluta, bijvoorbeeld op Twitter en op fora zoals Bitcoin Garden en Bitcointalk. Op deze wijze wordt getracht om een legitieme vraag naar de coin en een legitiem handelsvolume te verkrijgen.

AH321, pagina 20002276, fragment 35.

autoOpen: true,

AH091, pagina 20001049, fragment 9,

De vordering van de benadeelde partij [aangever 1]

Low is de laagste koers in Bitcoin gedurende deze candle.

De maatstaf

4) de woning van verdachte aan [adres 1] , de diverse virtuele valuta en een geldbedrag van € 75.000,-- dat verdachte ter investering van onroerend goed in Oostenrijk heeft aangewend (de vordering op de heer [naam 17] );

de woning van verdachte aan [adres 1] , de diverse virtuele valuta en het geldbedrag van € 75.000,-- (de vordering op de heer [naam 17] ), omdat dit voorwerpen zijn die aan verdachte toebehoren en die hij geheel of grotendeels uit de baten van het misdrijf ‘van het plegen van witwassen een gewoonte maken’ (feit 5) heeft verkregen. Uit het procesdossier blijkt namelijk dat verdachte contante gelden heeft omgezet in cryptocurrency dan wel giraal geld en vervolgens heeft aangewend om voornoemde voorwerpen te verkrijgen;

">35 Op de website werden alle koersgrafieken van cryptovaluta getoond, zodat daarmee de handel met virtuele valuta en het handelsvolume van die virtuele valuta zichtbaar waren en werden bijgehouden.<a href="#_adac5dce-b63a-45e3-b482-f240dda1a31d" title="

De tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf zal volledig plaatsvinden binnen de penitentiaire inrichting, tot het moment dat aan verdachte voorwaardelijke invrijheidsstelling wordt verleend zoals bedoeld in artikel 6:2:10 Sv.

AH255, pagina 20001928, vierde alinea.

8.5

AH385, pagina 20002601, de alinea’s onder ‘aanleiding’ en de alinea onder ‘accountgegevens’, pagina 20002602, eerste alinea, de alinea onder ‘opnames’ en de alinea onder ‘IP-adressen’.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezen verklaarde feiten.

">180De hiervoor vermelde bevindingen vinden naar het oordeel van de rechtbank steun in het gegeven dat op de bij de fouillering van verdachte aangetroffen iPhone de applicaties van N26 – The Mobile Bank en Triodos Bankieren NL waren geïnstalleerd.<a href="#_00c8ce34-9a5a-4912-a33a-901fff08bc64" title="

- bepaalt dat de benadeelde partij Triodos Bank N.V. (feit 3) in het geheel niet-ontvankelijk is in de vordering en dat de benadeelde partij de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen;

De ontvankelijkheid van de officier van justitie in de vervolging

-

Ad. 3 – Het creëren van handelsvolume

Het afwezigheid van alle schuld (AVAS)-verweer

De schadevergoedingsmaatregel

4.2

3) de 53 miners die in Zaandam in beslag zijn genomen;

Het artikel 359a-verweer en het vertrouwensbeginsel-verweer

- verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder 1 primair, 2, 3, 4, 5 en 7 meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

5.

AH091, pagina 20001052, fragment 16.

de in beslag genomen Bitcoin ATM, omdat dit een voorwerp betreft met behulp van welke het misdrijf ‘van het plegen van witwassen een gewoonte maken’ (feit 4) is begaan;

- De voorstelling van zaken &amp; de werkelijkheid

Het vertrouwensbeginsel-verweer

en

AH088, pagina 2000967, fragment 17.

De in beslag genomen voorwerpen

- beveelt dat de tijd die verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;

Het aannemen van een valse hoedanigheid

AH321, pagina 20002294, fragment 50.

Wij raden je wel aan om geen grote hoeveelheden cryptocurrency te laten staan op je Cryptopia wallet.

-

AH434, pagina 20002855, laatste alinea, en pagina 20002856, eerste alinea.

MARKET HISTORYWanneer je onderstaande stappen uitvoert, kun je een cryptomunt naar wens aankopen die genoteerd is op het platform van Cryptopia.

coin. De openbare code van bestaande cryptovaluta, gebaseerd op Bitcoin, wordt aangepast naar een nieuwe naam. In de broncode wordt een premine ingebouwd. Dit zijn de coins die oprichters krijgen voor het minen van de eerste blocken, terwijl de coin nog niet bekend is bij het publiek. Om een netwerk voor de coin op te kunnen zetten, moeten er computers zijn die de programmeercode draaien en transacties kunnen verwerken. Deze worden nodes genoemd. Cryptovaluta, zoals Bitcoin, kunnen worden gegenereerd door met behulp van de rekenkracht van computers een extreem ingewikkelde wiskundige puzzel op te lossen. Aan het oplossen van die puzzel is een beloning verbonden, bestaande uit een aantal Bitcoins. Die beloning komt toe aan degene die deze puzzel als eerste heeft opgelost. Hoe meer rekenkracht je inzet, des te groter de kans dat je de puzzel oplost. Dit wordt minen genoemd. Omdat een ‘zelfgemaakte’ coin nog niet bij het publiek bekend is, is het voor een oprichter mogelijk om met een zeer beperkte rekenkracht bij een premine alle coins in eigen bezit te krijgen. AH186, pagina 20001573.

Waarom lag de website plat?

A01.01, pagina 10001, laatste alinea, en pagina 10002, eerste alinea.

het maken van [website 11] -pagina’s waarop valse bron/programmeercodes en een software programma/wallet ten behoeve van het kunnen gebruiken van MALC, USA Coin, EuropeUnited, Paris, GET, Tulipmania, UK Coin, SIPS, Lepen, SLCO, ERSO, DSE en CRUR worden gedeeld zodat personen de hiervoor genoemde altcoins kunnen ontvangen en versturen en op deze wijze de indruk wordt gewekt dat het om bonafide altcoins zou gaan, en,

feit 7:

">48 Dit blijkt een fictieve naam te zijn.<a href="#_9f52b698-c36b-47c9-a169-edc5ae617c79" title="

februari 2021 te Deventer, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te

Het standpunt van de verdediging

AH360, pagina 20002564, eerste alinea.

">136 Daarna werd op 22 november 2018 de coin Tulipmania gepromoot: ‘Tullipmania is now listed on [account 2] . [account 3] will soon follow. [website 12] … Happy trading to all!!!!’.<a href="#_79b04ea8-8fd9-4485-ab1c-c890bf2ceab4" title="

- zakelijk weergegeven -

">181 Bovendien blijkt uit een WhatsApp-gesprek op 19 januari 2021 tussen ‘ [verdachte] ’ met telefoonnummer + [telefoonnummer] en ‘ [naam 16] ’ dat verdachte aan die ‘ [naam 16] ’ een video stuurt en daarbij het volgende schrijft: ‘Ik heb de achtergrond ook maar alvast even het goede voorbeeld gegeven. [provider 2] er al op ingelogd. Ww staat er vast op. E-mail aangemeld’. Op die video is een MacBook te zien waarop [provider 2] zichtbaar is en onder meer de naam ‘ [mailadres 4] ’ in ‘Notities’ staat vermeld.<a href="#_7317ff0c-8be5-469f-ba52-6d85c9318025" title="

De hiervoor onder punt 4) verbeurd verklaarde voorwerpen moeten in het bedrag van

-

AH01.01, pagina 10001, eerste en tweede alinea van de verklaring, en AH02.01, pagina 100015, eerste alinea van de verklaring.

De raadsman heeft bepleit dat de officier van justitie niet-ontvankelijk is in de vervolging wegens schending van de beginselen van een behoorlijke procesorde, in het bijzonder het vertrouwensbeginsel. Het Openbaar Ministerie heeft bij verdachte het vertrouwen gewekt dat de strafzaak tegen hem voor wat betreft dit feit met een strafbeschikking zou worden afgedaan.

ADVIESJAGERS

">143 In de mailbox van het e-mailadres [mailadres 2] (het e-mailadres van verdachte) zijn ook verscheidene e-mails aangetroffen over het listen bij CoinExchange tussen 14 juni 2017 en 25 september 2019 met betrekking tot de altcoins EuropeUnited, USA, DSE, ERSO, UK Coin, Paris, Green Energy Token (GET), MALC en CRUR.<a href="#_2c997739-da81-4ad1-b504-8bb37989e69b" title="

">125 Op 15 september 2017 schrijft hij aan [medeverdachte 2] : ‘Niemand kan de premine van 1 miljard in de source zien.’<a href="#_9e19b1b0-d848-48d5-845a-628b47586fae" title="

});

Omdat Cryptopia een exchange platform is betekent dit dat het er alleen maar zorgt dat een koper en een verkoper met elkaar in contact komen. Cryptopia is een ‘tussen persoon’ en vraagt hier fee (vergoeding) voor. Je moet op Cryptopia wel digitaal geld hebben staan voordat je kan handelen. Wij leggen nu uit hoe je Bitcoin kan versturen naar het Cryptopia platform. De Bitcoins worden dan opgeslagen in de Bitcoin wallet op cryptopia.

AH088, pagina 2000988, fragment 58.

Ze het proces-verbaal van verhoor getuige [aangever 2] door de rechter-commissaris van 30 november 2021, pagina 2, tweede alinea.

Ook vinden we het forum een goede keuze. Je kunt hier antwoord krijgen op al je vragen. Daarnaast is het prettig dat je direct cryptovaluta kunt verzenden naar een andere gebruiker.

een bedrag ad € 937.030,--, de werkelijke aard en de herkomst heeft verhuld en verborgen, heeft verborgen en voorhanden heeft gehad, heeft omgezet en daarvan gebruik heeft gemaakt, terwijl wist dat dit geldbedrag geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf.

AH091, pagina 20001051, fragment 13.

Wanneer je op ‘Exchange’ hebt geklikt zie je het volgende op je beeldscherm.&nbsp;Wij leggen Cryptopia uit aan de hand van LindaCoin (LINDA). Links boven zie je een ‘zoek balk’ en dar kan je op LindaCoin klikken. Maar omdat LINDA bovenaan staat is dat niet nodig maar je klikt vervolgens op ‘LINDA’.

De bewezenverklaring

De rechtbank stelt op basis van het voorgaande vast dat verdachte de altcoins MALC, USA Coin, EuropeUnited, Paris, GET, Tulipmania, UK Coin, SIPS, Lepen, SLCO, ERSO, DSE en CRUR op een handelsplaats (zoals Crex24, NovaExchange, YoBit en CoinExchange) heeft laten opnemen, zodat deze altcoins verhandeld konden worden en hierdoor personen werden bewogen tot het doen van investeringen in de hiervoor genoemde virtuele valuta.

AH320, pagina 20002249, fragment 8.

Cryptopia zal om je pincode vragen (mits ingesteld)

Op 24 juni 2021 is uit onderzoek naar de transacties gebleken dat de betalingen van [aangever 4] , met in totaal een bedrag van € 4.740,--, ten gunste zijn gekomen van het [provider 2] -account op naam van verdachte, gekoppeld aan het e-mailadres [mailadres 2] . Dit account is geverifieerd aan de hand van de identiteitskaart van verdachte. Het is bovendien gebleken dat het voormelde IP-adres [ip-adres] gebruik heeft gemaakt van dit [provider 2] -account.<a href="#_1d75341d-1cfc-4aec-9712-585c4b9aa773" title="

">187 Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij in de ten laste gelegde periode van 1 januari 2020 tot en met 20 mei 2021 géén identificerende gegevens van gebruikers van de Bitcoin ATM heeft gevraagd, dat hij in die periode evenmin een administratie voor wat betreft de gegevens van gebruikers heeft bijgehouden en dat hij de gebruikers van de Bitcoin ATM niet kent.<a href="#_4cdb56ec-8073-452f-8c03-2e786b39943a" title="

Het standpunt van de officier van justitie

De rechtbank heeft verder acht geslagen op het rapport van Reclassering Nederland van

Je kunt vervolgens verkopen, door rechtsonder op ‘sell DGB' te drukken

Zie het proces-verbaal van de in het openbaar gehouden terechtzitting op 11 januari 2022.

De insolventiebeheerder van de ter ziele gegane cryptocurrency exchange Cryptopia heeft voormalige klanten verteld dat ze nu claims kunnen gaan indienen voor de teruggave van hun geld. (5, 8)

- bepaalt dat als verdachte of zijn mededader heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als verdachte of zijn mededader aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen;

Als je op het tabblad ‘Order Book’ klikt dan zie je een grafische weergave van de openstaande order in het orderboek. De bids worden groen weergegeven, dan zijn de order die handelaren willen kopen, aks zijn de orders van handelaren die willen verkopen en dat wordt in het rood weergegeven. Het volume op de Y-as wordt weergegeven in Bitcoin.

verkoop van bitcoin via Bitvavo

een bedrag ad € 189.000,--, althans van enig(e) geldbedrag(en), waarmee de aankoop van de woning (gelegen aan [adres 1] ) en/of de verbouw/renovatie werkzaamheden aan die woning werd(en) betaald, de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing verborgen en/of verhuld en/of verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende is en/of deze geldbedrag(en) en/of woning heeft/hebben verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet en/of daarvan gebruik heeft/hebben gemaakt (zaaksdossier 5) terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) althans moeten vermoeden dat die voorwerp(en) en/of dat geldbedrag geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig/eigen misdrijf; en/of

hideHeaders: false,

-Op het moment van de liquidatie had Cryptopia 100 miljoen US dollar in cryptocurrencies. Het is niet duidelijk welk percentage van hun oorspronkelijke bezittingen de gebruikers waarschijnlijk via hun vorderingen zullen ontvangen.

- verklaart verdachte strafbaar voor het onder 1 primair, 2, 3, 4, 5 en 7 bewezen verklaarde;

De raadsman heeft primair betoogd dat de benadeelde partijen allen in de vordering niet-ontvankelijk moeten worden verklaard wegens de door hem bepleite vrijspraken. Subsidiair heeft de raadsman betoogd dat vanwege een onevenredige belasting van het strafproces de benadeelde partijen in de vorderingen, gelet op het causaal verband en de eigen schuld, niet-ontvankelijk moeten worden verklaard.

">100 Daarnaast blijkt uit het WhatsApp-gesprek tussen verdachte en ‘ [naam 9] ’ van 17 januari 2018 dat onder meer EuropeUnited, Lepen en SLCO van verdachte zijn.<a href="#_6b2fd2ab-ce55-4abf-addd-46f58c28c891" title="

Close is de koers in Bitcoin op het eindstip van deze candle.

">156 ">200 Verdachte heeft op 28 mei 2021 bij de politie verklaard dat hij alle contante stortingen zelf heeft verricht.<a href="#_97a75b2e-bbf9-46db-9727-350cef6819cc" title="

€ 837,22, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 19 april 2018, met dien verstande dat als en voor zover al door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

De rechtbank stelt voorop dat het voor de bewezenverklaring van witwassen niet van belang is of de Bitcoin ATM al dan niet legaal door verdachte is geëxploiteerd. Het gaat er immers om of de (virtuele) valuta al dan niet uit enig misdrijf afkomstig is.

AH303-001, pagina’s 20002143 en 20002144.

Uit het strafblad van verdachte van 24 november 2021 blijkt dat hij eerder is veroordeeld voor onder meer vermogensdelicten, maar niet eerder met politie en/of justitie in aanraking is geweest voor cybercriminaliteit. Wij laten nu zien hoe je LINDA’s kan kopen. Stel je wilt 50 LINDA’s-kopen. Je vult bij Amount 50 in. We zien dat de vraagprijs (Price) in het voorbeeld hierboven 0.00000080 Bitcoin per LINDA is. SUM geeft aan hoeveel je Bitcoin je kwijt bent totaal aan de 50 LIDA’s. FEE zijn de ‘transactiekosten’ die je moet betalen aan het Cryptopia, die is&nbsp;0.00000008 dus in TOTAL ben je&nbsp;0.00004008BTC kwijt met deze aankoop

HR 23 maart 1999, NJ 1999, 403.

De rechtbank stelt op basis van het voorgaande vast dat verdachte de prijs/koers van de altcoins MALC, USA Coin, EuropeUnited, Paris, GET, Tulipmania, UK Coin, SIPS, Lepen, SLCO, ERSO, DSE en CRUR heeft beïnvloed door zelf (al dan niet met behulp van een softwareprogramma/bot) aan- en verkooporders te plaatsen op verschillende handelsplaatsen en de eerder genoemde altcoins zelf daadwerkelijk aan te kopen en te verkopen, teneinde handelsvolume te creëren en hiermee invloed uit te oefenen op de koers van genoemde altcoins en hierdoor te trachten personen te bewegen tot het doen van investeringen daarin.- Oplichtingsmiddelen

De rechtbank is gelet op het voorgaande van oordeel dat verdachte met zijn handelen bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat hij de (virtuele) valuta voorhanden heeft gehad en heeft omgezet, terwijl dit – onmiddellijk of middellijk – uit enig misdrijf afkomstig was. Verdachte heeft de identiteitsgegevens van gebruikers van de Bitcoin ATM niet voldoende gecontroleerd en bijgehouden. Zodoende konden die gebruikers anoniem aan- en verkopen van virtuele valuta met (aanzienlijke) uit enig misdrijf afkomstige contante gelden doen.

-

7.3.2

De rechtbank is van oordeel dat de MMA-melding, in combinatie met de andere onderzoeksbevindingen zoals hiervoor omschreven, voldoende concreet is om tot de verdenking te komen dat ten tijde van het betreden van het pand op 20 april 2020 een hennepkwekerij in het pand aanwezig was en het binnentreden in het pand rechtmatig is geweest. Hoewel er sprake is van tijdsverloop tussen de MMA-melding, de door de politie verrichte onderzoekshandelingen en het moment waarop het pand is betreden, maakt dit naar het oordeel van de rechtbank niet dat de instap in het pand daardoor niet gerechtvaardigd was. De rechtbank verwerpt in zoverre het verweer van de raadsman.

">1De strekking van dit zogenoemde Zwolsman-criterium is dat in het geval dat er een zodanig ernstige inbreuk op het recht van verdachte op een eerlijke behandeling van zijn strafzaak is gemaakt dat er geen sprake meer kan zijn van een eerlijk proces in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM), niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie in de vervolging plaats moet vinden. Het moet gaan om een onherstelbare inbreuk op het recht op een eerlijk proces die niet op een behoorlijke en effectieve wijze is of kan worden gecompenseerd. Daarbij moet die inbreuk het verstrekkende oordeel kunnen dragen dat – in de bewoordingen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) – ‘the proceedings as a whole were not fair’. In het zeer uitzonderlijke geval dat op deze grond de niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie in de vervolging in beeld komt, hoeft daarnaast niet te worden vastgesteld dat de betreffende inbreuk doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van verdachte heeft plaatsgevonden. Aanleiding voor een niet-ontvankelijkverklaring op deze grond kan bijvoorbeeld bestaan in het geval waarin gedragingen van politie en justitie ertoe hebben geleid dat de waarheidsvinding door de rechter onmogelijk is gemaakt.<a href="#_32edeea2-fdf4-438c-9544-8e96d7a2f6f6" title="

">198Verdachte heeft met zijn handelen een geldbedrag van € 863.538,43 niet-traceerbaar gemaakt. Verdachte heeft op deze wijze welbewust virtuele valuta voorhanden gehad en omgezet, terwijl dit – onmiddellijk – uit enig misdrijf afkomstig was. De rechtbank acht ten aanzien van het tweede gedachtestreepje eenvoudig witwassen wettig en overtuigend bewezen.

VE01.01, pagina 70005, tweede alinea.

2. er is géén sprake van manipulatie van de chatgesprekken. Het Openbaar Ministerie heeft geen (ontlastend) bewijs buiten het procesdossier gehouden. Als de verdediging tot de conclusie komt dat zij relevante gesprekken mist, dan had zij dit kenbaar moeten maken.

AH010, pagina’s 2000295 tot en met 2000297, en AH015, pagina’s 2000324 tot en met 2000326.

De binnentreding in het pand

">186Op 30 november 2020 en 10 december 2020 hebben er twee geslaagde pseudokopen plaatsgevonden bij deze Bitcoin ATM. Hierbij is gebleken dat er met contant geld Bitcoins konden worden aangekocht en verkocht en dat daarbij niet gevraagd werd naar identificerende gegevens van de gebruiker.<a href="#_372d4339-41fb-4b14-b50c-d3e9d753a0bd" title="

">45 Het waren volgens verdachte op 17 september 2017 ‘shitcoins’.<a href="#_d76e03b8-a0e5-45d5-bcf9-17c41eacd371" title="

Feit 2: Medeplegen van oplichting (pumpen en dumpen)

">141 Verdachte heeft zijn altcoins op diverse cryptohandelsplaatsen tegen betaling gelist. Hij heeft op 28 mei 2021 bij de politie verklaard dat hij bij meer dan 2 maar minder dan 500 handelsplaatsen cryptovaluta heeft staan.<a href="#_1c1c2f9c-8361-4709-bb8d-4609a5a17aee" title="

">192 Daarnaast is op 13 maart 2021 gebleken dat de FIU (Financial Intelligence United)-Nederland géén melding(en) van verdachte heeft ontvangen, terwijl de waarde van de op 1 januari 2021 verkochte Bitcoins méér dan € 10.000,-- betrof en er door gebruikers van de Bitcoin ATM is betaald met coupures van onder meer € 200,-- en € 500,--.<a href="#_b42ebe09-3a96-4345-960a-2d98af55b855" title="

De rechtbank stelt voorafgaande aan de bespreking van de onder 1 primair, 2 en 3 ten laste gelegde oplichtingen vast dat virtuele valuta (Bitcoins en altcoins), giraal geld en gegevens (een afbeelding van een legitimatiebewijs) te scharen valt onder het begrip ‘enig goed’ in de zin van artikel 326 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht (Sr). De Hoge Raad heeft immers al in 1982 geoordeeld dat giraal geld is aan te merken als ‘enig goed’.<a href="#_d0942686-b899-43f1-8adc-bbace4ecc10c" title="

A01.01, pagina 10001, laatste alinea, en pagina 10002, eerste, tweede en derde alinea, en A02.01, pagina 100015, tweede en derde alinea van de verklaring.

Vol het totaal aantal verhandelde NEO’s gedurende deze candle.

AH003-001, pagina 2000143.

Na het klikken op ‘deposit', krijg je alle cryptomunten te zien, op volgorde van alfabet. Hierna klik je op bitcoin en druk je op verder. Vervolgens maakt cryptopia een uniek adres aan, waar je een zelf gekozen hoeveelheid bitcoin naartoe kunt sturen, vanaf een bitcoin wallet of Bitvavo.

De exchange Cryptopia kreeg in januari 2019 te maken met één van de opmerkelijkste hacks aller tijden. De beurs liep enorme schade op en zag 16 miljoen dollar verdampen. Het bedrijf ging korte tijd daarna failliet, ondanks het feit dat Cryptopia meer dan 960.000 klanten mocht verwelkomen. Dit kwam grotendeels door de financiële wanorde binnen het cryptobedrijf. Cryptopia had ruim 4,2 miljoen dollar aan schulden openstaan, waaronder bij de belastingdienst. De hacker is nog altijd onbekend, al gaan er geruchten dat het om een inside job zou gaan.

Als gevolg van de hackeraanval op Cryptopia zijn veel bezittingen gestolen en dus moest Cryptopia geliquideerd worden. (Image source: Gerd Altmann / pixabay.com)

De voorwaarden voor een claim zijn zeer duidelijk. Je dient als gedupeerde te kunnen bewijzen dat er cryptocurrency is gestolen uit het account. Simpelweg door voldoende informatie aan te leveren, persoonsgegevens en accountgegevens. Het is ook mogelijk dat je een mail hebt ontvangen met een persoonlijke claim-code. In dat geval is een claim aanvragen nog eenvoudiger.

feit 2: in de periode van 1 januari 2017 tot en met 20 mei 2021 in Deventer en/of Merkelbeek samen met anderen of alleen personen heeft opgelicht door middel van het ontwikkelen van eigen cryptocurrency’s, deze te laten verhandelen op een cryptohandelsplaats en de indruk te wekken dat er sprake was van betrouwbare virtuele valuta, terwijl het doel was die coins te pumpen en te dumpen;

Zo ziet een ‘Candlestock’ op Cryptopia er uit. Wij leggen verder in deze handleiding uit hoe je een Candlestock moet leren begrijpen.

Een voormalige medewerker van de inmiddels ter ziele gegane Cryptopia beurs heeft toegegeven dat hij $ 171.969 aan crypto heeft gestolen. Een rapport onthulde dit nieuws op 5 juli en merkte op dat de ex-werknemer maandag voor rechter Gerard Lynch van de Christchurch District Court verscheen. De rechtbank besloot zijn naam tijdelijk geheim te houden.

Zie de aan de aangifte gevoegde bijlage A01.01-003, pagina’s 10007 en 10008.

2 De tenlastelegging

">18 De rechtbank is van oordeel dat virtuele valuta (zoals Bitcoins en altcoins) eveneens zijn aan te merken als ‘enig goed’, omdat deze online opgebouwde bezittingen voor zowel aangever(s) en verdachte(n) een reële waarde hebben die hen kan worden afgenomen. Het betreft immers een (virtueel) ruil- of betaalmiddel waarmee goederen en diensten kunnen worden aangekocht en verkocht. Ook gegevens, zoals een afbeelding van een legitimatiebewijs, kunnen gekwalificeerd worden als ‘enig goed’, omdat degene die de feitelijke macht hierover heeft dit noodzakelijkerwijs verliest als een ander zich de feitelijke macht erover verschaft.<a href="#_adfaac2f-fddc-4003-a355-468ab987fd1f" title="

Feit 5: Gewoontewitwassen (virtuele valuta, geldbedragen en andere voorwerpen)

">82De rechtbank heeft hiervoor al vastgesteld dat klanten van [website 1] bij de registratie hun persoonlijke gegevens moesten opgeven om een rekeningaccount te kunnen aanmaken. In de woning van verdachte is op 20 mei 2021 een harddisk in beslag genomen. Op deze harddisk staan 27.000 verschillende members geregistreerd en zijn 1.373 verschillende afbeeldingen van rijbewijs/paspoort-gegevens aangetroffen, zowel van Nederlandse als buitenlandse Coinhouse-gebruikers.<a href="#_bb2a49bd-28c8-4012-8f2a-6c940c8d6b02" title="

(

AH02.01, pagina 100015, eerste alinea van de verklaring.

-

">199 In die periode stortte verdachte enorme hoeveelheden contant geld op zijn bankrekeningen, in coupures van onder meer € 200,-- en € 500,--. Op 8 november 2020 stortte verdachte zelfs op één dag (in 4 transacties) € 196.600,-- aan contant geld op zijn ondernemersrekening.<a href="#_dac9c7ca-5058-4293-a91e-77c17a2e841e" title="

2) de 5 miners die in Deventer in beslag zijn genomen;

Na het ingeven van de zoekterm, verschijnt DGB

geboren op [geboortedatum] 1981 in [geboorteplaats] ,

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2017 tot en met 20 mei 2021 te Deventer, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans een maal (telkens) van een voorwerp te weten;

het niet in beslag genomen geldbedrag van € 937.030,--. Dit bedrag betreft het totaalbedrag van de door verdachte op zijn bankrekeningen gedane contante stortingen min de contante opnames in de periode van 1 januari 2020 tot en met 20 mei 2021, welke gelden van enig misdrijf afkomstig zijn, zoals bewezen is verklaard onder feit 5 en ziet op het plegen van witwassen, terwijl er een gewoonte van is gemaakt. Verdachte zal een bedrag van € 937.030,-- moeten betalen, waarbij ingeval van geen (of niet gehele) voldoening 365 dagen vervangende hechtenis zal worden toegepast. De rechtbank houdt hierbij rekening gehouden met de draagkracht van verdachte. De rechtbank bepaalt dat de hiervoor onder punt 4) verbeurd verklaarde voorwerpen in het bedrag van

-

De vordering van de officier van justitie

">12

AH224, pagina 20001705, de alinea onder ‘aanleiding’.

">196 Gelet hierop biedt verdachte zijn gebruikers van de Bitcoin ATM bewust de mogelijkheid om anoniem aan- en verkopen van virtuele valuta met contante gelden te kunnen doen. Hierbij konden zeer grote hoeveelheden contante geldbedragen op één dag worden omgezet. Daarnaast kon er worden betaald met coupures van € 200,-- en € 500,--. Gelet hierop is er sprake van meerdere zogenoemde witwastypologieën.<a href="#_aa014eb6-b963-48c0-add7-29e68e8eeacf" title="

">159 Dit verklaart wellicht ook waarom verdachte de hele dag achter zijn laptop zit, aldus zijn eigen verklaring.<a href="#_6e69301e-3c2b-463b-9f23-8223b7cce431" title="

listen

AH091, pagina 20001065, fragment 38.

1

Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij via zijn onderneming [bedrijf 3] B.V., waarvan hij enig bestuurder en enig aandeelhouder is, een Bitcoin ATM in Deventer heeft geëxploiteerd met als handelsnaam Bitcoin ATM Nederland.<a href="#_b2cecb44-6c2d-43d4-a0ab-0e4bc7f6a01c" title="

Na het ingeven van de zoekterm, verschijnt DGB

">86Uit onderzoek naar de transacties en de daarbij horende transactie fee is gebleken dat verdachte en [medeverdachte 1] (virtuele) valuta van de wallets van Coinhouse-gebruikers naar hun eigen wallet hebben overgemaakt. In de periode 10 maart 2018 tot en met 5 augustus 2018 zijn in totaal 11,998 Bitcoins (in 17 transacties) vanaf het cluster Coinhouse naar het Bitcoin-adres van verdachte overgemaakt. Met inachtneming van de koers BTC/EUR volgens de wereldwijde cryptovalutahandelsplaats Kraken en rekening houdende met de datum en het tijdstip van de eerste bevestiging op de Bitcoin-blockchain, hadden die Bitcoins een totale waarde van € 69.086,35.<a href="#_fbd86e01-461a-4eb9-843b-55a5cadc7974" title="

Uit Whois-gegevens blijkt dat de domeinnamen van de websites [website 2] , [website 4] , [website 6] , [website 7] en [website 8] , onder de naam van verdachte zijn geregistreerd.<a href="#_4792045b-1900-470d-9d45-8e3a19b48d2b" title="

">78De rechtbank acht het op basis van de hiervoor genoemde bewijsmiddelen en de verklaringen van [aangever 2] en [aangever 1] aannemelijk dat de klanten van [website 1] onder invloed van een onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot het handelsvolume van cryptovaluta, in het bijzonder ECA, zijn overgegaan tot de afgifte van hun cryptovaluta. Immers, toen het handelsvolume daalde, wilden zij hun klanttegoeden overmaken/opnemen. Verdachte en [medeverdachte 1] waren zich hiervan – gezien de vele chatberichten – ook bewust. Het dalen van het handelsvolume was in hun ogen ‘pijnlijk’.<a href="#_23b46ba1-99e3-445e-ad98-81efc63dc6a1" title="

Zittingsplaats Zwolle

De officier van justitie heeft gevorderd dat aan verdachte wordt opgelegd een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaren met aftrek van het voorarrest. Daarnaast heeft de officier van justitie als bijkomende straf gevorderd dat verdachte wordt ontzet in de uitoefening van een beroep voor de duur van vijf jaren. Dit beroepsverbod moet gelden voor de uitoefening van werkzaamheden als (feitelijk of juridisch) bestuurder van binnenlandse of buitenlandse vennootschappen, beleggingsadviseur, vermogensbeheerder en handelaar in financiële producten, waaronder cryptovaluta. De officier van justitie heeft ook als bijkomende straf de openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak gevorderd. Dit in de vorm van het niet-geanonimiseerd publiceren van het vonnis van de rechtbank.

">209

Ad. 7 – De prijs/koers van de altcoins beïnvloeden

">29 en de accounts ‘ [accountnaam 2] ’ en ‘ [accountnaam 3] ’ van [medeverdachte 1] zijn.<a href="#_6dab870f-2295-48d5-b6d4-47d7633d469a" title="

VE01.04, pagina 700045, vijftiende en zestiende alinea.

Mocht het zo zijn dat je limiet nog niet is behaald, dan komt de order te staan bij ‘my open orders'. Dit kun je helemaal onderin de pagina terugvinden en tevens bij ‘balances'. Mocht de aankoopprijs niet worden aangetikt, is er de mogelijkheid de order te annuleren. Vervolgens kun je een nieuwe ‘buy order' inleggen.

augustus 2018 te Deventer en/of Apeldoorn, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of een ander

coins

€ 22.970,-- (contante uitgave door ATM/verdachte aan derde(n) na aankoop van virtuele valuta door derde(n))

augustus 2018 te Deventer en/of Apeldoorn, althans in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk een of meer andere geldbedragen te weten geldbedragen ten behoeve van een investering in virtuele valuta en/of enige hoeveelheid bitcoin en/of litecoin en/of electra en/of x8 en/of eco althans een of meer virtuele valuta (met een minimale totaalwaarde van € 125.493,34) middels de website [website 1] , in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 1] en/of [aangever 2] en/of een of meer anderen, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, en welk goed verdachte anders dan door misdrijf onder zich had, te weten als beheerder van de virtuele valuta van voornoemde perso(o)n(en), (telkens) wederrechtelijk zich hebben/heeft toegeëigend;

8 De schade van benadeelden

">188 De Bitcoin ATM was naast de genoemde data van de pseudokopen ook op 17 december 2020 en 12 mei 2021 in werking.<a href="#_37cd0527-cca0-4d65-9f6d-a0d380959636" title="

AH386, pagina’s 20002603 tot en met 20002606.

HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, r.o. 3.6.5.

AH088, pagina 2000962, fragment 8.

Later verduidelijkte de beurs op Twitter dat ze een beveiligingslek hadden opgelopen. Cryptopia ging een paar dagen offline voor het in het midden van de maand verklaarde dat het een beveiligingsinbreuk had gehad die tot aanzienlijke verliezen had geleid.

mr. W.B. Bruins, rechters, in tegenwoordigheid van N. Klunder, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 8 februari 2022.

Het standpunt van de officier van justitie

Uitbetalen bij Cryptopia

nu verblijvende in de PI Veenhuizen, locatie Norgerhaven.

Cryptopia is in liquidatie gegaan en heeft zijn activiteiten gestaakt.

[verdachte] ,

Daarna druk je op ‘buy DGB'

Waarom kun je me vertrouwen?

De voorwerpen die verbeurd worden verklaard

">195

Ga naar ‘exchange' in het hoofdmenu

Ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde

Zie de aan de aangifte gevoegde bijlage A01.01-003, pagina’s 10007 en 10008.

Tik bovenin de zoekbalk ‘Digibye' of ‘DGB in

het misdrijf: diefstal, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking.

Listige kunstgrepen

Daarna druk je op ‘sell DGB'

In de woning van [medeverdachte 2] is op 13 september 2021 een telefoon in beslag genomen. Op deze telefoon zijn WhatsApp-berichten tussen verdachte en [medeverdachte 2] aangetroffen. Op 6 september 2017 zegt [medeverdachte 2] tegen verdachte in een chatgesprek: ‘Ik doe gewoon wat jij zegt’, waarna verdachte reageert: ‘zodra alles gemined is, promo promo promo’.<a href="#_e9ed6561-61ad-46cf-bfc8-3ebdcdc4e83d" title="

4.4

Wanneer je besluit om geld te investeren in crypto valuta wil je natuurlijk wel dat dit veilig kan. Bij een scam zoals bij Cryptopia is het erg moeilijk om je geld terug te krijgen. Er is namelijk nog geen wetgeving omtrent crypto die jou als investeerder beschermd.

[website 1] had een website. De klanten konden een rekeningaccount aanhouden bij [website 1] en cryptovaluta overmaken naar het adres van de wallet van de handelsplaats.<a href="#_e4b0519e-bfa1-48d6-82e8-14f01dce70e7" title="

De rechtbank heeft onder 3.2.3.1en 3.2.3.2 al geoordeeld dat er ten aanzien van het onder 1 primair, 2, 3, 4, 5 en 7 ten laste gelegde geenszins sprake is van een vormverzuim zoals bedoeld in artikel 359a Sv of van een schending van het vertrouwensbeginsel. De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsman, voor zover dit strekt tot strafvermindering of anderszins, in al zijn onderdelen.

2.1 Wat zijn cryptocurrencies?

Wanneer hierna wordt verwezen naar documenten en alinea’s, zijn dit documenten/pagina’s uit het dossier van de politie-eenheid Oost-Nederland, FINEC Zwolle, genaamd Primero, met de aanduiding ONRBB20014 en BVH 202005322. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds naar in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt processen-verbaal.

De rechtbank houdt bij het bepalen van de strafmodaliteit en de strafmaat rekening met straffen die in vergelijkbare gevallen door rechters zijn opgelegd. Daarnaast heeft de rechtbank acht geslagen op de oriëntatiepunten voor straftoemeting van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) in het geval van ‘fraude’ met een benadelingsbedrag van € 1.000.000,-- en hoger: een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vierentwintig maanden tot de maximale gevangenisstraf van acht jaren. De rechtbank houdt bovendien rekening met de samenloopbepaling van artikel 57 Sr. Hoewel verdachte niet eerder voor cybercriminaliteit met politie en/of justitie in aanraking is geweest en van één diefstal van stroom wordt vrijgesproken, wegen de hiervoor besproken ernst van de strafbare feiten en de omstandigheid dat verdachte zich zeer laatdunkend heeft uitgelaten over gedupeerden voor de rechtbank strafverzwarend. Bovendien blijkt uit het procesdossier dat er in de penitentiaire inrichting waar verdachte verbleef telefoons zijn binnengesmokkeld en dat verdachte – terwijl dit in de PI op geen enkele wijze was toegestaan – zijn handel in cryptovaluta heeft voortgezet. De rechtbank ziet geen enkele aanleiding om een gedeelte van de gevangenisstraf voorwaardelijk op te leggen.

mr. L. Grooters en van wat door verdachte en zijn raadsman mr. J. el Hannouche, advocaat in Utrecht, naar voren is gebracht.

-

">126 Het verbergen en/of verhullen van de premine behoort dan ook tot de werkwijze van verdachte. ‘Ja, dat is alles wat ik doe. Maak een shitcoin met een grote premine. Verkoop de premine. BTC in [verdachte] zijn zak, en weer door naar de volgende’, schrijft verdachte op 17 januari 2018 aan ‘ [naam 9] ’.<a href="#_f5f046a8-1a7c-4451-adc9-6c0b8f933949" title="

AH03.01, pagina 100035 en pagina 100036, eerste alinea.

- wijst de vordering van de benadeelde partij [aangever 2] (feit 1 primair) toe tot een bedrag van € 837,22, bestaande uit materiële schade, en veroordeelt verdachte hoofdelijk tot betaling aan de benadeelde partij [aangever 2] van een bedrag van

Wilson Harle. Cryptocurrencies as property. October 2020. Abgerufen am 22.01.2021

AH206, pagina 20001655, tweede alinea.

HR 31 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BQ9251, NJ 2012, 536, m.nt. [naam 20] .

">112 Dit zijn volgens verdachte echter allemaal ‘shitcoins’, want daar heeft hij er – blijkens Slack-berichten tussen hem en [medeverdachte 2] van 17 augustus 2017 – bergen van, ‘als het kletsverhaal voor de opening-post maar een leuk verhaal is’.<a href="#_b5fac1e6-9af3-4843-a47a-e7b1358d7071" title="

De raadsman heeft bepleit dat de officier van justitie niet-ontvankelijk is in de vervolging wegens schending van de beginselen van een behoorlijke procesorde, in het bijzonder het door het Openbaar ministerie gebruik maken van haar strafvorderlijke bevoegdheden voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheden zijn gegeven (détournement de pouvoir). Ter onderbouwing hiervan heeft de raadsman aangevoerd dat:

Pagina 5-A.

een website (te weten [website 1] ) te bouwen en te onderhouden met als doel zo zoveel mogelijk klanten te werven door (onder andere) op die website een (groot) aantal virtuele valuta te tonen en/of virtuele valuta beschikbaar te stellen voor storting en/of opname en/of handel met virtuele valuta en het handelsvolume van die virtuele valuta te tonen/bij te houden en/of

Evenementen

en hij van het plegen van dit feit een gewoonte heeft gemaakt, althans zich schuldig heeft/hebben gemaakt aan (schuld)witwassen (zaaksdossier 4);

AH091, pagina 20001052, fragment 18.

De Nieuw-Zeelandse beurs Cryptopia werd in januari 2019 het slachtoffer van een grote hack. Het verlies van verschillende cryptocurrencies was naar schatting $16 miljoen waard. Dit leidde zelfs tot onderzoek door de Nieuw-Zeelandse politie. (6)

10/10

-

AH091, pagina 20001072, fragment 49.

de vordering op de heer [naam 17] ter waarde van € 75.000,--;

">179Op 24 juni 2021 is eveneens uit onderzoek naar de transacties gebleken dat de betaling van [aangever 3] van € 970,-- ten gunste is gekomen van het [provider 2] -account op naam van [naam 15] , gekoppeld aan het e-mailadres [mailadres 4] . Uit de gegevens van dit account blijkt dat de enige contant geldopname heeft plaatsgevonden op 25 december 2020 en wordt gerelateerd aan het rekeningnummer [rekeningnummer 2] . Dit blijkt een N26-bankrekening op naam van verdachte te zijn. Het is bovendien gebleken dat onder meer het voormelde IP-adres [ip-adres] gebruik heeft gemaakt van dit [provider 2] -account.<a href="#_1bb86a98-538d-4694-b312-32736143b350" title="

AH087, pagina 2000951, de alinea onder ‘bevindingen’ en voetnoot 1, en pagina 2000953.

Een Bitcoin ATM (automated teller machine) is een aan het internet verbonden machine waarmee een persoon Bitcoins en contant geld kan uitwisselen. Een Bitcoin-geldautomaat kan een tweerichtingsfunctionaliteit bieden. Met deze machine kan dan zowel de aan- als verkoop van Bitcoins voor contact geld worden uitgevoerd. Door het inbrengen van contante gelden in de machine worden Bitcoins gegeven in de vorm van een papieren ontvangstbewijs met daarop een Bitcoin-adres en een private key en/of door het verplaatsen van Bitcoins naar een opgegeven adres op de blockchain. Een Bitcoin ATM lijkt qua uiterlijke verschijningsvorm op een traditionele geldautomaat, maar anders dan een traditionele geldautomaat is een Bitcoin ATM niet met een bankrekening verbonden en verbindt het de gebruiker direct met een Bitcoin-uitwisseling. Of bij een transactie een ID-bewijs, een vingerafdruk of een telefoonnummer van de gebruiker wordt gevraagd, is afhankelijk van de instelling van de beheerder van de machine.

het misdrijf: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;

Uitleg candlestick

AH087, pagina’s 2000951 tot en met 2000953.

Cryptopia: Heeft investeren zin of niet? - ADVIESJAGERS

Cryptopia is een cryptocurrency beurs waar je anoniem kunt onderhandelen over digitale activa. Vroeger was het een zeer veilige versie van de beurs, tot er in 2019 een zware hackaanval plaatsvond. Kun je dus nog steeds investeren en handelen op Cryptopia en hoe veilig is het nog?

AH435, pagina’s 20002864 tot en met 20002867, en pagina 20002868, eerste, tweede en derde alinea.

het onjuist/niet/niet volledig vermelden van het aantal door verdachte reeds gemaakte/geminde altcoins (waaronder MALC en/of USA Coin en/of EuropeUnited en/of Paris en/of GET en/of Tulipmania en/of UK Coin en/of SIPS en/of Lepen en/of SLCO en/of ERSO en/of DSE en/of CRUR) waardoor verdachte(n) in staat is/zijn de prijs/koers van deze altcoin(s) te beïnvloeden en/of De rechtbank komt tot een bewezenverklaring van het onder 5 ten laste gelegde ‘eenvoudig witwassen en van het plegen van witwassen een gewoonte maken’ op grond van de hierna genoemde bewijsmiddelen.- De voorwerpen die ‘uit enig eigen misdrijf’ afkomstig zijn

De rechtbank is van oordeel dat verdachte van het hiervoor genoemde witwassen een gewoonte heeft gemaakt. Deze conclusie wordt gerechtvaardigd door het feit dat er sprake is geweest van frequente witwashandelingen (442 voltooide transacties) over een periode van vier maanden. - Conclusie

van een bedrag ad € 863.538,54, althans van enig(e) geldbedrag(en), de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing verborgen en/of verhuld en/of verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende is en/of enig(e) geldbedrag(en) en/of goed(eren) verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet en/of daarvan gebruik heeft/hebben gemaakt (zaaksdossier 2) terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) althans moeten vermoeden dat die voorwerp(en) en/of dat geldbedrag geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig/eigen misdrijf; en/of

Wanneer je een storting wilt maken, moet je naast je accountnaam op het bitcoin symbool drukken. Vervolgens zal er een dropdown menu uitklappen.

Cryptopia zal om je pincode vragen (mits ingesteld)

de binnentreding op 20 april 2020 was rechtmatig. Die binnentreding in het pand onder toepassing van de betredingsbevoegdheid zoals omschreven in artikel 9 lid 1 onder b van de Opiumwet vond plaats naar aanleiding van:

Wanneer je een storting wilt maken, moet je naast je accountnaam op het bitcoin symbool drukken. Vervolgens zal er een dropdown menu uitklappen.

- bepaalt dat de benadeelde partij Triodos Bank N.V. en verdachte ieder de eigen kosten dragen;

">72De rechtbank stelt op basis van het voorgaande vast dat de stortfunctie van de wallets die in beheer waren bij [website 1] bewust door verdachte en [medeverdachte 1] open werden gehouden om zodoende extra klanttegoeden/virtuele valuta te ontvangen.- Oplichtingsmiddelen

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 (vier) jaren;

VE01.01, pagina 70004, tiende alinea, AH246, pagina’s 20001801 en 20001805, en AH246-010, pagina 20001842.

De rechtbank constateert dat zij op basis van het procesdossier en wat ter terechtzitting naar voren is gekomen geen enkele aanleiding heeft om te veronderstellen dat de chatgesprekken die zich in het procesdossier met de (relevante) stukken van de strafzaak bevinden, gemanipuleerd zijn. De verdediging heeft de vrijheid gehad om chatgesprekken op te vragen als zij een concrete aanleiding zag om aan te nemen dat er ontlastend bewijs door het Openbaar Ministerie werd achtergehouden. Van een dergelijk verzoek is echter geen sprake geweest. Evenmin heeft de verdediging concreet geduid waar de manipulatie van de chatgesprekken in gelegen is. De rechtbank verwerpt in zoverre het verweer van de raadsman.

hideFooter: false,

AH317, pagina 20002217, screenshot van het Twitter-account [twitteraccount 1] .

">62 De stortfunctie van de wallets werd bewust opengehouden om zoveel mogelijk coins in de door verdachte en [medeverdachte 1] beheerde wallets te krijgen vóórdat zij definitief de stekker uit [website 1] zouden trekken. Op 5 april 2018 stuurt verdachte naar [medeverdachte 1] : ‘Ja, die wallets wilde ik gewoon laten draaien.’ [medeverdachte 1] reageert daarop met: ‘We kunnen de wallets leeghalen en Coinhouse laten draaien’.<a href="#_bd20e458-3534-442f-9ed7-1dd6ab25a316" title="

de in Zaandam (53) en Deventer (5) aangetroffen miners,

De belangrijkste feiten in het kort

AH091, pagina 20001082, fragment 62.

">140 Verdachte noemt de investeerders onder meer ‘sukkels’ en ‘schaapjes’.<a href="#_52a9925c-a3d2-4b80-868e-36f05cb42507" title="

VE02.01, pagina 700081, vijfde en zesde alinea van onderen.

">176 Uit een analyse van die aangetroffen schermafbeeldingen van QR-codes blijkt dat deze overeenkomen met de QR-codes die [aangever 3] en [aangever 4] hebben ontvangen.<a href="#_a87cb17b-7716-4d06-8147-48c839cb6f2c" title="

Uit de aangifte van de Triodos-bank blijkt dat de QR-codes die [aangever 3] en [aangever 4] hebben ontvangen, gemaakt zijn op een Apple MacBook met een uniek kenmerk, namelijk [kenmerk] . Deze computer maakte gebruik van het IP-adres [ip-adres] . De Triodos-bank heeft dit IP-adres kunnen koppelen aan één van hun klanten, namelijk: verdachte.<a href="#_49755583-1013-42e1-9644-e869e31430fe" title="

Beeldbron: André François McKenzie/ Unsplash.com

">77 Omdat het volume op een gegeven moment erg laag was op [website 1] en ECA inmiddels ook op een andere, grotere, exchange verkrijgbaar was, heeft [aangever 1] op 19 april 2018 getracht zijn ECA-coins middels een withdrawal over te boeken naar een andere wallet.<a href="#_a6268d9c-29d1-47d8-92a3-c514702f4c29" title="

Dit betekent dat het niet mogelijk was om alle transacties van een block in te zien, terwijl dit juist de belangrijkste functie is van een block explorer.

[medeverdachte 1] (hierna: [medeverdachte 1] ) verklaarde op 20 mei 2021, onder meer: ‘De cryptovalutahandelsplaats [website 1] is door mij en verdachte samen opgezet’.<a href="#_f3d62854-a021-4bac-80dd-cc48742ce54e" title="

Uit nader onderzoek van de politie naar de contante geldstromen op de bankrekeningen van verdachte in de periode van 1 januari 2020 tot en met 20 mei 2021 blijkt dat het aantal contante stortingen min de contante opnames een totaalbedrag betreft van € 937.030,--.<a href="#_57d89c71-2d42-4232-88ca-250d903b9434" title="

de in beslag genomen voorwerpen

- wie de virtuele valuta voorhanden heeft gehad.

1 Het onderzoek op de terechtzittingDit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 10 augustus 2021, 2 november 2021, 11 januari 2022 en 8 februari 2022.

">130Zo zorgt ‘ [naam 12] ’ op 19 juni 2017 dat er een Twitter-account voor EuropeUnited wordt aangemaakt voor een tweet aan exchanges.<a href="#_f01717b2-3afb-4b12-8cfc-ead861a561e1" title="

Een witwastypologie is een beschrijving van kenmerken, opgesteld aan de hand van ervaringsregels, die kunnen duiden op het witwassen van opbrengsten uit misdrijven.

AH04-003, pagina 2000173.

Verdachte heeft zich samen met zijn mededader(s) op verschillende manieren schuldig gemaakt aan oplichting. Hoewel van een investeerder in cryptovaluta de hoogst mogelijke voorzichtigheid mag worden verlangd en mag worden verwacht dat deze weet dat het investeren in cryptovaluta risico’s met zich brengt, hebben verdachte en zijn mededader(s) met hun kennis en ervaring van de cryptowereld op een gewiekste en bedrieglijke handelwijze grof misbruik gemaakt van het vertrouwen dat het publiek heeft in het maatschappelijk en economisch verkeer. Verdachte en zijn mededader(s) hebben de cryptomarkt op een grove wijze ondermijnd door de opnamefunctie van de wallets van de vele – wereldwijde – klanten van een cryptohandelsplaats te sluiten, waardoor zij niet meer bij hun virtuele valuta konden. Daarnaast heeft verdachte een handelwijze gehanteerd dat gericht was op het pumpen en dumpen van altcoins. De broncodes, de koers en het handelsvolume van die altcoins werden bewust gemanipuleerd. Ook heeft verdachte zich met (een) ander(en) schuldig gemaakt aan spoofing van klanten van de Triodos-bank. Door aldus te handelen is door verdachte en zijn mededader(s) schade financiële schade berokkend aan meerdere personen. Verdachte en zijn mededader(s) hebben onderling de opbrengsten verdeeld. Met dit handelen hebben zij het vertrouwen in de integriteit van het (digitale) betalingsverkeer geschaad. Verdachte heeft zich daarnaast schuldig gemaakt aan eenvoudig witwassen. De opbrengst van de door hem gepleegde oplichtingspraktijken en opbrengsten uit een Bitcoin ATM heeft hij witgewassen. Verdachte heeft van het plegen van witwassen een gewoonte gemaakt, waardoor hij enkele jaren heeft kunnen genieten van een luxueuze levensstijl, met onder meer luxe sportwagens, dure sieraden en een boot. Door het handelen van verdachte is de integriteit van het financiële en economische verkeer aangetast.Ook heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan diefstal van stroom. Verdachte heeft de stroom voor zijn mining-apparatuur op een illegale wijze afgetapt. Het energiebedrijf heeft hierdoor schade geleden, wat maakt dat er sprake is van een inbreuk op haar eigendom. De strafbare feiten die verdachte heeft gepleegd zijn zeer laakbaar. Hoewel verdachte de diefstal van stroom heeft bekend, heeft hij ten aanzien van de andere strafbare feiten geenszins berouw getoond en verantwoordelijkheid genomen. De rechtbank rekent dit verdachte zwaar aan.

Dit heeft veel cryptografische veiligheidsdeskundigen ertoe gebracht te speculeren dat de hackers toegang hadden tot duizenden privésleutels en dat Cryptopia de toegang tot hun eigen portemonnees volledig kwijt was en dus geen manier had om de hackers te stoppen.

Hierna kun je klikken op ‘balances' of ‘deposit' om een storting te kunnen maken. Zelf geven we de voorkeur aan ‘deposit'.

HR 3 december 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZD0584, NJ 1997, 574, m.nt. [naam 19] .

AH321, pagina 20002283, fragmenten 36 en 38.

Registreren bij CryptopiaGoedkoop crypto kopen?

AH091, pagina 20001066, fragment 38.

[website 11] betreft een website waar broncodes van virtuele valuta en softwareprogramma’s kunnen worden gepubliceerd, zodat deze openbaar toegankelijk worden.<a href="#_a1c84011-63c9-43b6-b821-39471aa6f274" title="

vrijspraak

9 De toegepaste wettelijke voorschriftenDe hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen, de artikelen 24, 24c, 33, 33a Sr en de artikelen 6:4:2 en 6:4:7 Sv.

AH274, pagina 20001989, fragment 2.

VE01.02, pagina 700013, derde alinea onder ‘Trap20’.

TRADING

Wanneer je jouw bitcoin(s) hebt verzonden, kun je de status in de gaten houden door naar balances te gaan, om vervolgens op deposit historie te drukken.

AH276, pagina 200002001, eerste alinea en fragment 4.

AH091, pagina 20001056, fragment 25.

">67 Zij zagen aanleiding om een ‘alternatief scenario’ te verzinnen. ‘Misschien binnenkort informatie uitbrengen dat we gehackt zijn en bezig zijn om dit op te lossen’. ‘Zou de politie hier wat aan gaan doen?’. ‘Niks, anders stonden ze al lang op de stoep’, zo blijkt uit een chatgesprek op 2 mei 2018 tussen verdachte en [medeverdachte 1] .<a href="#_a770d00c-6544-4852-bc50-13c38eafd669" title="

De rechtbank komt tot een bewezenverklaring van het onder 3 ten laste gelegde ‘medeplegen van oplichting’ op grond van de hierna genoemde bewijsmiddelen.

">177 De geldbedragen die [aangever 3] en [aangever 4] via de QR-codes hebben overgemaakt, zijn blijkens onderzoek met tussenkomst van [provider 1] overgemaakt naar de cryptovalutahandelsplaats [provider 2] .<a href="#_13d13eb9-0860-4993-b839-812e50a723f3" title="

Pagina 4.

">79 Dit gold alleen niet voor henzelf. Verdachte en [medeverdachte 1] waren zich er namelijk van bewust dat zij klanten van [website 1] financiële schade toebrachten. Toen er € 1.000,-- uit een wallet van een klant werd gehaald, reageerde [medeverdachte 1] met: ‘Is bijna een maandsalaris voor sommige mensen’.<a href="#_a306d9b3-0597-4386-a521-81b018721e53" title="

AH091, pagina 20001063, fragment 35.

">118De rechtbank acht het op basis hiervan aannemelijk dat het aanmaken van [website 11] -pagina’s om de broncodes van ‘zelfgemaakte’ coins te publiceren onderdeel was van de werkwijze van verdachte. ‘Zo, de volgende coin staat helemaal klaar. Premine, Twitter, GitHub, wallet. Alleen nog even launchen’, deelt verdachte op 4 juli 2017 over USA Coin aan [medeverdachte 2] mee. ‘Pleur de Github en de wallet online en klaar’, blijkt uit een Slack-chatgesprek van 6 september 2017 tussen verdachte en [medeverdachte 2] .<a href="#_d518aeb2-7cff-437c-9c24-8812c6cd8abc" title="

Het beoordelingskader

Hack

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de gevorderde schadevergoedingen van [aangever 1] en [aangever 2] toewijsbaar zijn. De gevorderde schadevergoeding van Triodos Bank N.V. is volgens de officier van justitie toewijsbaar tot een bedrag van € 5.710,-- (de geleden schade van [aangever 3] € 4.740,-- en [aangever 4]

Stap 2: Het launchen van de

2 Achtergrond: Wat je moet weten over Cryptopia

">28Verdachte heeft verklaard dat ‘ [accountnaam 1] ’ zijn Skype-account betreft<a href="#_e8734f91-f767-4585-8390-a1fc1df66563" title="

De uit enig misdrijf afkomstige contante gelden die gepaard gingen met de aan- en verkopen van virtuele valuta, heeft verdachte vervolgens zelf verworven en voorhanden gehad. Verdachte heeft namelijk ter terechtzitting op 11 januari 2022 verklaard dat hij de genoemde contante geldbedragen die in de Bitcoin ATM terecht zijn gekomen op zijn privébankrekening heeft gestort en daarvan vervolgens nieuwe virtuele valuta heeft gekocht. Door zo te handelen, is er sprake van het omzetten van gelden.- Een gewoonte maken van het plegen van witwassen

Er is sprake geweest van meer dan één misleidende feitelijke handeling die een onjuiste voorstelling van zaken in het leven heeft geroepen. Verdachte en/of anderen heeft/hebben gebruik gemaakt van ‘zelfgemaakte’ QR-codes die voorzien waren van het Triodos-logo om [aangever 3] en [aangever 4] te bewegen een geldbedrag over te boeken. Hoewel tegen [aangever 3] en [aangever 4] werd gezegd dat hiermee kon worden voorkomen dat fraudeurs die gelden illegaal van hun rekeningen af konden halen door de gelden over te boeken naar een rekening van de Triodos-bank, werd het geld overgeboekt naar in beheer zijnde rekeningen van verdachte en/of een ander. De rechtbank is daarom van oordeel dat er sprake is van listige kunstgrepen.

Verdachte en [medeverdachte 1] hebben handelsvolume gecreëerd. Een bot is software waarmee een automatisch programma ingesteld kan worden om automatisch cryptovaluta te kopen en te verkopen.<a href="#_98bf1a2e-24e9-49cf-b500-2285eb19716d" title="

">139 Op 29 november 2017 schrijft verdachte: ‘Zelf kutmunten maken en dumpen op idioten. Ik doe niks anders’.<a href="#_4db55fcb-d778-4471-af07-75ef3e66045e" title="

Ten aanzien van feit 7

Wat is er met Cryptopia gebeurd?

Spoofing is een truc waarbij een oplichter zich voordoet als een medewerker van bijvoorbeeld een bank.

">17 In het Runescape-arrest is bepaald dat virtuele voorwerpen ook zijn aan te merken als ‘enig goed’.<a href="#_eb7d2061-f02b-4e61-b1dd-46357bd0ed46" title="

AH091, pagina 20001073, fragment 51. De door verdachte gemaakte cryptovaluta bleken geenszins betrouwbare virtuele valuta te zijn. Verdachte heeft er van meet af aan alles aan gedaan om de door hem gecreëerde altcoins betrouwbaar te doen laten lijken. Hij hanteerde bij elke coin een werkwijze voor pumpen en dumpen. Hij maakte – samen met een ander – websites, want dan leek alles legaal en anders werd de coin niet door een cryptohandelsplaats gelist. De virtuele valuta werden op de markt gebracht en de premine werd verborgen/verhuld. Verdachte maakte naar eigen zeggen een ‘shitcoin’ om zijn eigen zakken met Bitcoins van ‘nietsvermoedende schaapjes’ te vullen. Dit was van toepassing op elke coin die hij maakte, want verdachte ging elke keer weer op zoek naar nieuwe cryptohandelsplaatsen om deze ‘shitcoins te listen en te dumpen op het gewone voetvolk’. Alvorens die coins te kunnen dumpen, moest hij ze eerst pumpen. Verdachte creëerde daartoe zelf handelsvolume op de cryptohandelsplaats, verspreidde de door hem aangekochte coins op verschillende wallets om te voorkomen dat hij met één wallet op een richlist kwam te staan en verspreide online onvoldoende dan wel onjuiste informatie. Hiermee maakte hij investeerders cryptovaluta afhandig en daarmee verdiende verdachte zijn vermogen. Al hetgeen verdachte heeft gedaan om zich met zijn altcoins in het rechtsverkeer te presenteren, was erop gericht bij investeerders een onjuiste voorstelling van zaken in het leven te roepen om daarvan misbruik te maken. De rechtbank is dan ook van oordeel dat er sprake is van het aannemen van een valse hoedanigheid door zich als bonafide deelnemer aan het economisch verkeer te presenteren, terwijl dit geenszins het geval was.

">31 Verder maakte [website 1] gebruik van algemene voorwaarden. Uit die voorwaarden blijkt bijvoorbeeld dat [website 1] in het geval van beëindiging van de cryptohandelsplaats, zal proberen om alle virtuele valuta die zijn opgeslagen in de wallet aan de klant terug te geven.<a href="#_e21af738-3cb8-40d0-b3ba-f8d86114aafc" title="

">95 Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij ‘ [naam 6] ’ was.<a href="#_f47dfbae-1bc7-4169-aacc-c744f159ff8d" title="

AH091, pagina 20001079, fragmenten 58 en 59.

-

-

Om te beginnen met handelen met LindaCoin (LINDA) gaat&nbsp; u weer LINDA opzoeken. Je ziet dan het volgende scherm als hierboven. Je ziet meteen het koersverloop dat noemen we een candlestick diagram waarin het koersverloop duidelijk is. Je ziet rechtsboven in de candlestick verschillende termen en kopjes. Deze leggen wij uit.

wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

Maandag, 14 januari

Het oordeel van de rechtbank